Thực đơn chuẩn cho bé 6 tháng tuổi tập ăn dặm kiểu Nhật (full 30 ngày) - Phần 3

đăng bởi Minh Tâm

Ăn dặm là cả một quá trình nỗ lực lâu dài của cả ba mẹ và bé. 6 tháng tuổi, hầu như các em bé đã chuyển sang chế độ ăn dặm. Và ba mẹ chính là người "sốt sắng" hơn cả. Mẹ không biết nên cho bé ăn món gì thì tốt, ba cũng đau đầu nghĩ xem cho bé ăn gì. 

Vậy hôm nay, POH gửi đến mẹ gợi ý thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng theo từng tuần. Ba mẹ tham khảo nhé!

 

 

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng - Tuần 1

Tuần 1 - Thứ 2

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: Sữa mẹ/ sữa công thức

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 1 - Thứ 3

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: Sữa mẹ/ sữa công thức

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

>> Thực đơn ăn dặm tham khảo - Ăn dặm kiểu Nhật 30 ngày đầu (Phần 1)

>> Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng (full 30 ngày) - Phần 2

Cháo rây cho bé ăn dặm

Tuần 1 - Thứ 4

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: Sữa mẹ/ sữa công thức

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 1 - Thứ 5

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Bí đỏ hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10 (pha cùng sữa mẹ hoặc dashi)

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: Sữa mẹ/ sữa công thức (Mẹ có thể cho con ăn dặm thêm 1 bữa vào cữ này nếu con có nhu cầu)

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 1 - Thứ 6

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Bí đỏ hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: Sữa mẹ/ sữa công thức (Mẹ có thể cho con ăn dặm thêm 1 bữa vào cữ này nếu con có nhu cầu)

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

 

 

Tuần 1 - Thứ 7

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Khoai lang hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: Sữa mẹ/ sữa công thức (Mẹ có thể cho con ăn dặm thêm 1 bữa vào cữ này nếu con có nhu cầu)

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 1 - Chủ Nhật

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Khoai lang hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: Sữa mẹ/ sữa công thức (Mẹ có thể cho con ăn dặm thêm 1 bữa vào cữ này nếu con có nhu cầu)

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Khoai lang nghiền nhuyễn

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng - Tuần 2 

Tuần 2 - Thứ 2

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Khoai lang hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:10

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 2 - Thứ 3

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10 

        - Khoai lang hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Chuối nghiền tỉ lệ 1:10

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 2 - Thứ 4

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10 + bí đỏ hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Chuối nghiền tỉ lệ 1:10

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 2 - Thứ 5

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Bí đỏ hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Chuối nghiền tỉ lệ 1:10

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Bí đỏ nghiền nhuyễn

Tuần 2 - Thứ 6

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Cà rốt hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Bí đỏ nghiền

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 2 - Thứ 7

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Cà rốt hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Bí đỏ nghiền

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 2 - Chủ Nhật

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:10

        - Cà rốt hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:10

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Bí đỏ nghiền

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng - Tuần 3

Tuần 3 - Thứ 2

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Khoai lang hấp, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Đậu phụ non nghiền 

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 3 - Thứ 3

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Bí đỏ hấp, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Đậu phụ non nghiền 

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Chuối nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 3 - Thứ 4

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Cà rốt hấp, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Đậu phụ non nghiền 

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Chuối nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Mẹ nghiền đậu phụ non cho bé nha!

Tuần 3 - Thứ 5

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Khoai lang hấp, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Thịt cá chép hấp chín, nghiền nhuyễn, rây mịn

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 3 - Thứ 6

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Thịt cá chép hấp, rây mịn tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Cà rốt hấp chín, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 3 - Thứ 7

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Đậu phụ non nghiền

        - Bí đỏ nghiền

        - Nước dashi

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Thịt cá chép hấp, rây mịn tỉ lệ 1:9

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 3 - Chủ Nhật

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Thịt cá chép hấp, rây mịn tỉ lệ 1:9

        - Cà rốt nghiền

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Đậu đỏ hấp, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng - Tuần 4

Tuần 4 - Thứ 2

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Bỉ đỏ hấp, nghiền mịn tỉ lệ 1:9

        - Đậu phụ non nghiền

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Đậu đỏ hấp, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 4 - Thứ 3

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Thịt cá chép hấp, rây mịn tỉ lệ 1:9

        - Đậu đỏ hấp, nghiền nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Chuối nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 4 - Thứ 4

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Cà rốt hấp, nghiền tỉ lệ 1:9

        - Lòng đỏ trứng luộc tán nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Khoai lang nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 4 - Thứ 5

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Cà rốt hấp, nghiền tỉ lệ 1:9

        - Lòng đỏ trứng luộc tán nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Đậu phụ non nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

 

 

Tuần 4 - Thứ 6

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Đậu đỏ hấp, nghiền tỉ lệ 1:9

        - Lòng đỏ trứng luộc tán nhuyễn tỉ lệ 1:9

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Khoai nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 4 - Thứ 7

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Thịt cá chép hấp, rây mịn tỉ lệ 1:9

        - Súp lơ hấp, nghiền tỉ lệ 1:9

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Chuối nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Tuần 4 - Chủ Nhật

6h: Sữa mẹ/ sữa công thức

10h: - Cháo rây tỉ lệ 1:9 

        - Thịt cá chép hấp, rây mịn tỉ lệ 1:9

        - Đậu đỏ hấp, nghiền tỉ lệ 1:9

        - Sữa mẹ/ sữa công thức

14h: Sữa mẹ/ sữa công thức

18h: - Sữa mẹ/ sữa công thức

        - Cháo rây tỉ lệ 1:9

        - Súp lơ hấp, nghiền tỉ lệ 1:9

        - Nước dashi

Sau 18h: Bú sữa theo nhu cầu

Lưu ý khi cho bé ăn dặm

Cho con ăn dặm cũng cần "nghệ thuật". Điều đó không hề sai. Không phải ba mẹ muốn chế biến ra sao cũng được và kết hợp các nguyên liệu theo cảm tính. 

Khi xây dựng thực đơn ăn dặm kiểu Nhật cho bé 6 tháng hay khi cho bé ăn dặm theo bất kỳ phương pháp nào khác, và ở bất kỳ độ tuổi nào, ba mẹ cần nhớ những nguyên tắc quan trọng sau đây: 

  • Luôn thử dị ứng với món ăn mới cho bé
  • Cho con ăn từ loãng đến đặc với phương pháp ăn dặm truyền thống và ăn dặm kiểu Nhật
  • Cho con ăn đúng kích thước thức ăn theo từng giai đoạn đối với ăn dặm bé chỉ huy BLW
  • Không nêm gia vị vào đồ ăn của trẻ
  • Bắt đầu cho con làm quen từ rau củ rồi mới đến các loại đạm động vật

---

Giúp con ăn ngon, ăn khỏe, ăn vui ba mẹ có thể tham khảo POH EASY TWO (15-49 tuần) nhé. Chương trình giúp:

• Con ngủ xuyên đêm 10-12 tiếng. Con có thể dậy ăn đêm 1-2 lần rồi ngủ lại luôn. Mẹ được nghỉ ngơi 7-8 tiếng mỗi đêm

• Con HẾT khóc đêm

• Cách xử lý giúp hạn chế tối đa biếng ăn

Giúp con ngủ xuyên đêm 10-12 tiếng & Ăn dặm thành công tại: POH Easy Two

 

Các khóa học khác của POH:

Phát triển não bộ, vận động & ngôn ngữ từ sớm cho con yêu (0-3 tuổi): POH Acti

Giúp con phát triển EQ, IQ tối ưu bằng Kỷ luật tích cực (0-6 tuổi): POH Poti

Thai giáo giúp trẻ thông minh, khỏe mạnh từ trong bụng mẹ: POH Thai Giáo