Chính sách tham gia khóa học Kabu EASY Gói Tư vấn Nhóm kín 24 tuần

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 12/KABU/CSTGCT                                                    ---------

 

                                                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

KABU EASY GÓI TƯ VẤN NHÓM KÍN 24 TUẦN

Căn cứ vào Nội dung Chương trình KABU EASY Gói tư vấn Nhóm kín 24 tuần, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Hình thức học

- KABU EASY là khóa học online theo quy trình Octa: Mẹ sẽ tham khảo các kiến thức được cung cấp sẵn trên app và thực hành cho bé.

- Khi tham gia chương trình, Kabu sẽ hướng dẫn mẹ tham gia nhóm kín EASY (0-19w): Giúp con ăn no, ngủ đủ để trao đổi với chuyên viên tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm với các ba mẹ khác trong nhóm kín trong thời gian 24 tuần kể từ ngày đăng ký.

- Hình thức hỗ trợ: Ba mẹ sẽ có 1 bài đăng chuyên môn với chuyên viên tư vấn trên nhóm kín về các vấn đề ăn - ngủ của bé nhà mình, chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ dưới phần bình luận của 1 bài đăng này trong suốt thời gian tham gia.

- Thời gian hỗ trợ: Chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi câu hỏi của mẹ trong vòng 4-8 tiếng giờ làm việc hành chính nếu mẹ cung cấp đầy đủ thông tin.

- Thời hạn của chương trình: Chương trình có thời gian kích hoạt trong 24 tuần kể từ ngày mẹ đăng ký tham gia. Sau 24 tuần khóa học sẽ đóng lại. ba mẹ sẽ không xem lại được nội dung của khóa học và chuyên viên sẽ ngừng tư vấn trên nhóm kín.

- Nội dung từ chương trình chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo và không phải là tư vấn y tế. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện chương trình cho con. Kabu không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề về y khoa nào liên quan đến chương trình. 

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ: 

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Thời gian hoạt động trong nhóm kín là 24 tuần kể từ ngày đăng ký. Sau thời gian trên, Kabu xin phép sẽ mời ba mẹ khỏi nhóm.

- Mỗi tài khoản chỉ sử dụng trên 1 thiết bị điện thoại, và hỗ trợ 1 tài khoản Facebook cá nhân tham gia group.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của Kabu (cụ thể trong app và nhóm kín) ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, Kabu có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, chặn khỏi nhóm kín, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với KABU EASY!

      Giám Đốc

                                                                                     (Ký và đóng dấu)