Chính sách tham gia chương trình dành cho POH EASY Starter

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 90/CSTGCT                                                          ---------

 

                                                                        Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

DÀNH CHO POH EASY STARTER

 

Căn cứ vào Nội dung Chương trình POH EASY Starter, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Điều khoản cung cấp dịch vụ

- POH EASY Starter là khóa online tự học giúp mẹ có kiến thức chuẩn về EASY và các bước đầu tiên của quá trình hỗ trợ bé theo nếp sinh hoạt Easy. Mẹ sẽ chủ động tham khảo các kiến thức được cung cấp sẵn trên app và tự thực hành cho bé. 

- Thời hạn của chương trình: Chương trình có thời gian kích hoạt trong vòng 6 tháng từ khi mẹ đăng ký. Sau 6 tháng, khóa học sẽ đóng lại và ba mẹ sẽ không xem lại được nội dung của khóa học.

- Nội dung từ chương trình chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo và không phải là tư vấn y tế. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện chương trình cho con. POH không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề về y khoa nào liên quan đến chương trình. 

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ: 

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Mỗi tài khoản chỉ sử dụng trên 1 thiết bị điện thoại.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của POH (cụ thể trong app và nhóm kín) ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, POH có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với POH EASY Starter!

      Giám Đốc

                                                                                     (Ký và đóng dấu)