Chính sách tham gia khóa học Kabu EASY Gói Tư vấn APP 12 tuần

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 12/KABU/CSTGCT                                                    ---------

 

                                                                        Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

KABU EASY GÓI TƯ VẤN APP 12 TUẦN

Căn cứ vào Nội dung Chương trình KABU EASY Gói tư vấn App 12 tuần, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Hình thức học

- KABU EASY là khóa học online theo quy trình Octa: Mẹ sẽ tham khảo các kiến thức được cung cấp sẵn trên app và thực hành cho bé.

- Khi tham gia chương trình, Kabu sẽ hướng dẫn mẹ đăng nhập tài khoản App để tham khảo kiến thức và trao đổi với chuyên viên tư vấn trên App.

- Hình thức hỗ trợ: Chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ chat 1:1 cùng mẹ tại mục Chat với tổ tư vấn trên app Kabu, không giới hạn số lượng câu hỏi.

- Thời gian hỗ trợ: Chuyên viên tư vấn sẽ phản hồi câu hỏi của mẹ trong vòng 4-6 tiếng giờ làm việc hành chính (8-17h theo múi giờ Việt Nam)

- Thời hạn của chương trình: Chương trình có thời gian kích hoạt trong 12 tuần kể từ ngày mẹ đăng ký tham gia. Sau 12 tuần khóa học sẽ đóng lại, ba mẹ sẽ không xem lại được nội dung của khóa học và chuyên viên sẽ ngừng tư vấn trên App.

- Nội dung từ chương trình chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo và không phải là tư vấn y tế. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện chương trình cho con. Kabu không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề về y khoa nào liên quan đến chương trình. 

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ: 

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Mỗi tài khoản chỉ sử dụng trên 1 thiết bị điện thoại, và hỗ trợ 1 tài khoản Facebook cá nhân tham gia group.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của Kabu ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, Kabu có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, chặn khỏi nhóm kín, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với KABU EASY!

      Giám Đốc

                                                                                     (Ký và đóng dấu)