Chính sách tham gia chương trình dành cho POH EASY Gói kiến thức

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 81/CSTGCT                                                          ---------

 

                                                                        Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

DÀNH CHO POH EASY GÓI KIẾN THỨC

 

Căn cứ vào Nội dung Chương trình POH EASY Gói kiến thức, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Điều khoản cung cấp dịch vụ

- Khi tham gia chương trình, mẹ sẽ được cung cấp 1 tài khoản để tham khảo các kiến thức về EASY cho bé từ 0-1 tuổi.

- Thời hạn của chương trình: Chương trình dựa vào ngày dự sinh của bạn bé để kích hoạt và cập nhật các kiến thức theo tuần tuổi của bé. Sau khi bé được 52 tuần, nội dung của chương trình không còn phù hợp với bạn bé nên chương trình sẽ đóng lại.

- Nội dung từ chương trình chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo và không phải là tư vấn y tế. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện chương trình cho con. POH không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề về y khoa nào liên quan đến chương trình. 

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký thông tin. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Mỗi tài khoản chỉ hỗ trợ sử dụng trên một thiết bị duy nhất, ba mẹ lưu ý không sử dụng chung tài khoản.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của POH (trong app) ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, chúng tôi có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm hoàn trả bất kỳ chi phí nào của khóa học. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Chính sách hoàn trả học phí

- POH không hỗ trợ hoàn trả học phí đối với gói EASY kiến thức.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với POH EASY!