Chính sách tham gia chương trình dành cho POH POTI (0-3 tuổi)

đăng bởi Tiên Tiên

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 12/CSTGCT                                                       ---------

                                                                       Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2021

 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

DÀNH CHO POH POTI (0-3 tuổi)

 

Căn cứ vào Nội dung Chương trình POH POTI 0-3, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Điều khoản cung cấp dịch vụ

- Khi tham gia chương trình, ngoài kiến thức được cung cấp trên app, mẹ sẽ được POH hướng dẫn tham gia nhóm kín POH POTI: Kỷ luật với Tình yêu và Giới hạn.

- Nhóm kín POH Poti là cộng đồng các ba mẹ giao lưu và chia sẻ cùng nhau, POH không tư vấn và hỗ trợ chuyên môn tại Group.

- Hình thức hỗ trợ: Mẹ được trao đổi trực tuyến 1 lần/ 1 tuần cùng Giảng viên và các ba mẹ qua ứng dụng Zoom.

- Thời hạn của chương trình: Trong 1 năm kể từ ngày mẹ đăng ký khoá học. Sau thời gian 1 năm, khoá học sẽ đóng lại. 

- Thời gian trao đổi và nhận tư vấn: Các Admin/ Mod làm việc vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, với POH từ thứ Hai đến thứ Bảy.

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký thông tin. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Mỗi tài khoản chỉ hỗ trợ sử dụng trên một thiết bị duy nhất, ba mẹ lưu ý không sử dụng chung tài khoản.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của POH (cụ thể trong app và nhóm kín) ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, chúng tôi có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, chặn khỏi nhóm kín, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm hoàn trả bất kỳ chi phí nào của khóa học. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Chính sách hoàn trả học phí

- Trong thời gian 30 ngày kể từ khi mẹ đăng ký tham gia khóa học, nếu mẹ cảm thấy không hài lòng về chương trình mẹ có thể yêu cầu hoàn trả học phí.

- Để tiến hành thủ tục hoàn học phí, mẹ vui lòng liên hệ với POH. POH sẽ hoàn trả lại học 100% phí trong 3 ngày làm việc.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với chương trình POH POTI (0-3 tuổi): Kỷ luật với Tình yêu và Giới hạn.

 

                                                                                               Giám Đốc

                                                                                          (Ký và đóng dấu)