Chính sách tham gia chương trình dành cho combo Poti Tod&Pre

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 38/CSTGCT                                                        ---------

                                                                       Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

DÀNH CHO POH POTI TOD&PRE

 

Căn cứ vào Nội dung Chương trình POH POTI Tod&Pre, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau:

1. Điều khoản cung cấp dịch vụ

- Khi tham gia chương trình, ngoài kiến thức được cung cấp trên app, mẹ sẽ được POH hướng dẫn tham gia nhóm kín POH POTI (0-3 tuổi) và POH POTI (3-6 tuổi): Kỷ luật với Tình yêu và Giới hạn.

- Nhóm kín POH Poti là cộng đồng các ba mẹ giao lưu và chia sẻ cùng nhau, POH không tư vấn và hỗ trợ chuyên môn tại Group.

- Hình thức hỗ trợ: 

+ Mẹ được trao đổi trực tuyến 1 lần/ 1 tuần cùng Giảng viên và các ba mẹ qua ứng dụng Zoom.

+ Mẹ được hỏi đáp 1:1 với tổ tư vấn tại mục Chat với tổ tư vấn trên app, không giới hạn số lượt tư vấn.

- Thời hạn của chương trình: Chương trình POTI Tod&Pre là 2 khóa học POTI Tod và POTI Pre nối tiếp nhau được cập nhật nội dung theo độ tuổi của bé như sau:

+ Với khóa Poti Tod: app cập nhật nội dung trong vòng 1 năm kể từ ngày mẹ đăng ký chương trình trong giai đoạn từ 0-3 tuổi.

+ Với khóa Poti Pre: app cập nhật nội dung trong vòng 1 năm kể từ ngày kích hoạt trong giai đoạn từ 3-6 tuổi.

+ Sau khi hết thời hạn của từng khóa học, POH sẽ đóng lại nội dung khóa học và dừng hỗ trợ Chuyên môn trên app POH.

- Thời gian trao đổi và nhận tư vấn: Các Admin/ Mod làm việc vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, với POH từ thứ Hai đến thứ Bảy.

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký thông tin. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Mỗi tài khoản chỉ hỗ trợ sử dụng trên một thiết bị duy nhất, ba mẹ lưu ý không sử dụng chung tài khoản.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của POH (cụ thể trong app và nhóm kín) ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, chúng tôi có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, chặn khỏi nhóm kín, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm hoàn trả bất kỳ chi phí nào của khóa học. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Chính sách hoàn trả học phí

- Trong thời gian 30 ngày kể từ khi mẹ đăng ký tham gia khóa học, nếu mẹ cảm thấy không hài lòng về chương trình mẹ có thể yêu cầu hoàn trả học phí.

- Về học phí hoàn trả, nếu mẹ hoàn trả toàn bộ combo khóa học, POH sẽ hoàn trả lại 100% học phí. Nếu mẹ hoàn trả 1 trong các khóa học của combo, POH sẽ hoàn trả phần học phí chênh lệch giữa combo và khóa học còn lại.

   Ví dụ: Mẹ mua combo khóa học AB gồm khóa học A và khóa học B:

+ Nếu mẹ hoàn trả khóa học A, POH sẽ hoàn trả phần chênh lệch = học phí combo AB - học phí khóa B.

+ Nếu mẹ hoàn trả khóa học B, POH sẽ hoàn trả phần chênh lệch = học phí combo AB - học phí khóa A.

- Để tiến hành thủ tục hoàn học phí, mẹ vui lòng liên hệ với POH. POH sẽ hoàn trả lại học 100% phí trong 3 ngày làm việc.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với chương trình POH POTI Tod&Pre: Kỷ luật với Tình yêu và Giới hạn.

 

                                                                                                            Giám Đốc

                                                                                          (Ký và đóng dấu)