Chính sách tham gia khóa học Kabu EASY 0-52 tuần

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 02/KABU/CSTGCT                                                    ---------

 

                                                                        Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

KABU EASY 0-52 TUẦN

Căn cứ vào Nội dung Chương trình KABU EASY, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Hình thức học

- KABU EASY là khóa tự học theo quy trình Octa: Mẹ tự học các kiến thức được cung cấp sẵn trên app và tự thực hành cho bé, không hỗ trợ tư vấn chuyên môn.

- Thời hạn của chương trình: Chương trình có thời gian kích hoạt theo thời gian từ khi mẹ đăng ký đến khi bé được 52 tuần tuổi. Sau 52 tuần, khóa học sẽ đóng lại và ba mẹ sẽ không xem lại được nội dung của khóa học.

- Nội dung từ chương trình chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo và không phải là tư vấn y tế. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện chương trình cho con. Kabu không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề về y khoa nào liên quan đến chương trình. 

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ: 

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Mỗi tài khoản chỉ sử dụng trên 1 thiết bị điện thoại, và hỗ trợ 1 tài khoản Facebook cá nhân tham gia group.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của Kabu (cụ thể trong app và nhóm kín) ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, Kabu có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, chặn khỏi nhóm kín, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với KABU EASY!

      Giám Đốc

                                                                                     (Ký và đóng dấu)