Chính sách thanh toán trả góp học phí các khóa học

đăng bởi Tiên Tiên

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 15/CSTGCT                                                        ---------

                                                                      Hà Nội, ngày 02 tháng 09 năm 2021

 

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN TRẢ GÓP

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có nhu cầu tham gia các khóa học của POH, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra chính sách thanh toán trả góp học phí cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia

Khách hàng là học viên thân thiết, đã tham gia ít nhất 1 khóa học của POH có nhu cầu thanh toán trả góp cho các khóa học POH Acti và POH Poti.

2. Thủ tục trả góp

- Khách hàng thanh toán học phí theo tháng, tính từ ngày đăng ký chương trình đến khi thanh toán hết toàn bộ học phí.

- Học phí cần thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký khóa học: 50% học phí khóa học.

- Học phí các tháng tiếp theo: Thanh toán tối thiểu 25% học phí/ 1 tháng cho đến khi thanh toán hết toàn bộ học phí của khóa học.

3. Thời hạn trả góp

- Thanh toán vào ngày mùng 10 hàng tháng.

- Sau 3 ngày kể từ thời hạn thanh toán trên, nếu khách hàng không thanh toán đủ học phí tối thiểu cần thanh toán, POH sẽ tiến hành khóa tài khoản App và dừng hỗ trợ tham gia khóa học.

4. Chính sách hoàn trả học phí

- Chính sách hoàn trả dành cho hình thức thanh toán trả góp tuân theo chính sách của khóa học mẹ đăng ký tham gia. 

- Trong thời gian 30 ngày kể từ khi mẹ đăng ký tham gia chương trình, nếu mẹ cảm thấy không hài lòng về chương trình mẹ có thể yêu cầu hoàn trả học phí. POH sẽ hoàn trả lại 100% học phí chương trình mẹ đã đóng trong 3 ngày làm việc.

 

                                                                                                           Giám Đốc

                                                                                          (Ký và đóng dấu)