Chính sách tham gia khóa học POH Ăn hiệu quả - Giảm quấy khóc

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 87/CSTGCT                                                          ---------

 

                                                                        Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

ĂN HIỆU QUẢ - GIẢM QUẤY KHÓC

 

Căn cứ vào Nội dung Chương trình Ăn hiệu quả - Giảm quấy khóc, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Điều khoản cung cấp dịch vụ

- Khóa học Ăn hiệu quả - Giảm quấy khóc  là khóa học online cung cấp cho ba mẹ các video hướng dẫn ba mẹ điều chỉnh phần khớp ngậm, vỗ ợ hơi đúng cách và hiệu quả cho bé. 

- Hình thức hỗ trợ: Mẹ sẽ quay lại video để gửi cho bác sĩ và giảng viên tại mục Chat với tổ tư vấn trên app để hỗ trợ bé về phần Ăn - Ợ hơi:

+ Tối đa 3 lần check khớp ngậm ti mẹ với bác sĩ sữa mẹ Thu Phương

+ Tối đa 3 lần check ti bình với Giảng viên POH

+ Tối đa 3 lần check vỗ ợ hơi với Giảng viên POH

- Thời gian hỗ trợ:

+ Tổ tư vấn làm việc vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, với POH là từ thứ Hai đến thứ Bảy.

+ Tổ tư vấn sẽ trả lời thắc mắc của mẹ trong khoảng thời gian 4h làm việc nếu câu hỏi của mẹ cung cấp đầy đủ thông tin.

+ Các câu hỏi vào thứ Bảy và Chủ Nhật sẽ được hỗ trợ lần lượt vào ngày thứ Hai tiếp đó. Do lượng câu hỏi từ cuối tuần rất lớn nên thời gian gian hỗ trợ vào ngày thứ Hai có thể chậm hơn, tuy nhiên Chuyên viên tư vấn sẽ cố gắng hỗ trợ mẹ trong thời gian sớm nhất.

- Thời hạn của chương trình: Khóa học Ăn hiệu quả - Giảm quấy khóc bao gồm 2 nội dung Kiến thức và Tư vấn:

+ Phần Kiến thức: POH sẽ hỗ trợ mẹ tham khảo các video hướng dẫn Ăn-Ợ hơi trong 12 tuần kể từ ngày mẹ đăng ký tham gia.

+ Phần Tư vấn: POH sẽ hỗ trợ mẹ trao đổi với Bác sĩ và Giảng viên trong 3 tuần kể từ ngày mẹ đăng ký tham gia.

+ Sau khi thời hạn trên, POH sẽ đóng lại nội dung khóa học và dừng hỗ trợ tư vấn chuyên môn trên app POH.

- Nội dung từ chương trình chỉ nhằm mục đích thông tin tham khảo và không phải là tư vấn y tế. Nội dung không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Luôn luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện chương trình cho con. POH không chịu trách nhiệm với bất kỳ vấn đề về y khoa nào liên quan đến chương trình. 

2. Điều khoản sử dụng dịch vụ

- Mỗi chương trình sẽ chỉ áp dụng cho một bạn bé mẹ đăng ký. Chương trình không có giá trị sử dụng lại cho các bé khác.

- Mỗi tài khoản chỉ sử dụng trên 1 thiết bị điện thoại.

- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của POH (cụ thể trong app và nhóm kín) ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, POH có quyền khóa tài khoản đã đăng ký, hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với người vi phạm mà không cần thông báo trước. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với POH!

      Giám Đốc

                                                                                     (Ký và đóng dấu)