Chính sách tham gia chương trình đào tạo POH EASY Master Level 2

đăng bởi Minh Tâm

CÔNG TY CP POH VIỆT NAM             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              --------------                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 02/CSTGDT                                                        ---------

                                                                        Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2023

 

CHÍNH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

POH EASY MASTER LEVEL 2

Căn cứ vào Nội dung Chương trình POH EASY Master Level 2, Công ty Cổ phần POH Việt Nam đưa ra các chính sách áp dụng cho khách hàng khi tham gia chương trình, cụ thể như sau: 

1. Hình thức học

- POH EASY Master là khóa đào tạo Chuyên viên tư vấn EASY chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, với Gói đào tạo Level 2 POH hỗ trợ đào tạo Thực hành tư vấn.
- Hình thức học: 
Học viên sẽ thực hành tư vấn online 1-1 trực tiếp cho 10-12 em bé EASY của POH.
Làm việc các em bé điển hình thông thường.
Được  trao đổi, hỏi đáp với Giảng viên trong suốt quá trình đào tạo và thực hành tư vấn.
- Thời gian học tiêu chuẩn: 3-4 tháng.

2. Quyền lợi của học viên

-  Được giới thiệu thông tin cá nhân trên website POH.
- Cơ hội nhận học bổng và làm việc fulltime tại POH khi tốt nghiệp loại Giỏi.
- Cấp chứng nhận Chuyên viên Tư vấn EASY (Level 2: Practical Certification).
- Chứng nhận có hiệu lực 2 năm kể từ ngày cấp.

3. Điều khoản sử dụng dịch vụ

- Mỗi chương trình Đào tạo chỉ hỗ trợ 1 học viên tham gia theo thời gian đào tạo đã quy định.
- Nghiêm cấm bất kỳ hành vi sử dụng, mang kiến thức, văn bản, hình ảnh, video và đồ họa, cũng như các tài nguyên khác của POH trong suốt quá trình đào tạo ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.
- Trong trường hợp vi phạm những điều khoản trên, POH có quyền hủy khóa học và từ chối cung cấp dịch vụ đối với học viên vi phạm mà không cần thông báo trước. Người vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, tổn thất và các chi phí phát sinh (nếu có) và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cảm ơn mẹ và chào mừng mẹ đến với khóa Đào tạo POH EASY Master!
 

      Giám Đốc

                                                                                     (Ký và đóng dấu)