Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

Giờ

Gửi câu hỏi

“EASY bắt đầu từ đâu”, 14h30-15h30, Ngày 1/3/2023
“Hướng dẫn giúp bé phát triển kỹ năng nằm sấp”, 20h30-21h30, Ngày 12/3/2023
“Thiết lập EASY cho con”, 14h30-15h30, Ngày 15/3/2023
“Hướng dẫn giúp bé phát triển kỹ năng bò”, 20h30-21h30, Ngày 19/3/2023
“Hướng dẫn giúp bé phát triển kỹ năng ngồi”, 20h30-21h30, Ngày 26/3/2023

Cảm ơn ba mẹ đã đăng ký theo dõi livestream của POH, mẹ có thể đặt câu hỏi để Giảng viên trả lời thông qua form dưới này nhé!

Chọn livestream mẹ muốn tham gia (có thể chọn tham gia nhiều chủ đề)

Đặt câu hỏi cho Giảng viên

Khóa học dành cho bà mẹ bận rộn